Advocaten

Specialisaties

Strafrecht, Jeugdrecht, Wegenverkeerswet, Bestuursrecht & Zorgrecht

mr. M.G. Eckhardt (Maarten)

M.G. Eckhardt is strafrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens zijn studie heeft hij zich verdiept in de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de behandelend arts.

Voordat hij in maart 2020 is gaan samenwerken met mr. Rens heeft hij jarenlang een eigen praktijk aan de Juliana van Stolberglaan gehouden. Hij heeft jarenlange ervaring opgedaan als advocaat in Rotterdam en Den Haag en was hij werkzaam als griffier op de rechtbank Rotterdam.

Aan de hand van helder en duidelijk taalgebruik, brengt hij het standpunt van zijn cliënten kernachtig voor het voetlicht. Met zijn tomeloze inzet en door het maken van weloverwogen keuzes, boekt hij sterke resultaten. mr. M.G. Eckhardt is gespecialiseerd in strafzaken waaronder gewelds-, zeden- en drugsdelicten zaken. Ook heeft hij veel ervaring met zaken waarin cliënten worden verdacht van mensenhandel. Hij is een strafrechtadvocaat ‘pur sang’ en treedt in strafzaken op voor particulieren en ondernemingen. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). mr. M.G. Eckhardt verleent ook rechtsbijstand aan jeugdigen die worden verdacht van een strafbaar feit en behartigt hij regelmatig de belangen van minderjarigen wanneer een uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling dreigt.

mr. M.G. Eckhardt is verder gespecialiseerd in psychiatrisch recht. Psychiatrisch recht omvat de rechtsbijstand aan cliënten welke zijn opgenomen of dreigen gedwongen te worden opgenomen in een psychiatrische instelling. Een opname wordt doorgaans als bijzonder ingrijpend ervaren en mr. M.G. Eckhardt schenkt deze groep cliënten extra aandacht op dit kwetsbare moment. Mr. M.G. Eckhardt is lid van de vereniging van psychiatrisch patiëntenrecht advocaten Nederland (vPAN).

Daarnaast is hij ook werkzaam binnen de Participatiewet waarin hij bijstandszaken behandelt.

Maarten heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten voor de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Strafrecht, Jeugdrecht en Psychiatrisch patiëntenrecht.

Deze registratie verplicht Maarten elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Voor direct contact: eckhardt@eckhardt-rens.nl of 06 28 680774 (ook WhatsApp).

A good lawyer knows the law. A great lawyer knows the judge.

- mr. M.G. Eckhardt -

Specialisaties

Strafrecht, Jeugdrecht & Bestuursrecht

mr. A.R. Rens (Sander)

Advocaat Sander Rens is nauw betrokken bij de praktijk van het strafrecht en jeugdrecht. Na zijn studie werkte Sander enkele jaren bij het parket van de officier van justitie, waar hij een schat aan ervaring opdeed die hem nu in zijn werk als advocaat goed van pas komt.

Sander heeft vervolgens jarenlang de praktijk gevoerd met de Haagse strafpleiter mr. Ad Westendorp. Sander behandelt bijna alle soorten strafprocedures, klein of groot, waaronder ook gevoelige strafrechtelijke dossiers en zogeheten megastrafzaken die regelmatig de media halen. Onder meer heeft Sander één van de verdachten bijgestaan in de diamantroofzaak op Schiphol, door het OM ter terechtzitting aangeduid als de grootste diamantroof uit de vaderlandse geschiedenis. Ook heeft Sander de afgelopen jaren een van de verdachten bijgestaan in een zeer grote internationale mensenhandelzaak, waar een intensief en grensoverschrijdend rechercheonderzoek aan vooraf is gegaan.

Daarnaast staat Sander ook minderjarigen en hun ouders bij in verband met verzoeken van jeugdzorg tot uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling. Dit betreft vaak zaken met een grote emotionele lading, waarbij het belangrijk is dat de ouders goed betrokken worden bij de procedure. Sander behandelt zijn zaken met grote gedrevenheid, waarbij hij de menselijke aspecten nooit uit het oog verliest.

Per 1 maart 2020 is Sander een samenwerkingsverband aangegaan met Maarten Eckhardt, eveneens een advocaat met ruime ervaring in het strafrecht, en samen hebben zij het kantoor Eckhardt | Rens Advocaten opgericht.

Sander heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten voor de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Strafrecht, Jeugdrecht en Personen- en familierecht.

Deze registratie verplicht Sander elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Voor direct contact: rens@eckhardt-rens.nl of 06 48 01 7742 (ook WhatsApp).

Wat het grote lettertype beloofd, wordt ontnomen door de kleine lettertjes.

- mr. M.R. Rens -

Specialisaties

Huurrecht.

mr. M.E. Aalders (Mariëlle)

M.E. Aalders (Mariëlle) is in 1997 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in de richtingen privaatrecht en strafrecht.

Sinds 1997 is zij werkzaam als advocaat; de eerste 10 jaar bij NautaDutilh in Rotterdam.

Mariëlle is gespecialiseerd in huurrecht en vastgoed. Daarnaast adviseert en procedeert zij in aansprakelijkheids- en verzekeringszaken. Sinds 2014 werkzaam in het arrondissement Den Haag en in 2020 heeft mr. Aalders zich aangesloten bij Eckhardt | Rens Advocaten.

Mariëlle heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten voor de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Burgerlijk procesrecht en Huurrecht.

Deze registratie verplicht Mariëlle elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

A good lawyer knows the law. A great lawyer knows the judge.

- mr. M.G. Eckhardt -

Alleen een advocaat en een schilder kunnen wit in zwart veranderen

- mr. M.R. Rens -