Bestuursrecht

Sinds 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand gewijzigd in de Participatiewet. Ons kantoor is tevens gespecialiseerd in zaken over een bijstandsuitkering. Wij kunnen u bijstaan in de volgende gevallen:

  • Is uw uitkering opschort of stopgezet?
  •  Wordt een aanvraag om een uitkering afgewezen of niet in behandeling genomen?
  • Heeft u een boete of een maatregel opgelegd gekregen?
  • Moet u een deel van uw uitkering terugbetalen?
  • Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente?
  • Wilt u beroep instellen bij de rechtbank tegen een afwijzende beslissing op uw bezwaarschrift?
  • Duurt de beslissing op het bezwaarschrift te lang en komt u daardoor in financiële problemen? Wij dienen voor u een verzoek tot voorlopige voorziening in.
  • Weigert de gemeente een beslissing te nemen op uw aanvraag of op uw bezwaarschrift?

Specialisaties

Strafrecht

Dagvaarding ontvangen, verdacht van een strafbaar feit, oproep om te verschijnen op een politiebureau, zitting op de rechtbank.

Lees meer

Jeugdrecht

Uithuisplaatsingen, ondertoezichtstellingen, rechtsbijstand aan minderjarige en hun ouders, gezag, omgang.

Lees meer

Huurrecht

Huurachterstand, ontruiming, dagvaarding, gebreken aan uw woning, problemen met uw huurbaas.

Lees meer

Bestuursrecht

Problemen rondom uw uitkering, participatiewet, bijstandsuitkering ingetrokken, sluiting van woningen of bedrijven.

Lees meer

Zorgrecht

Psychiatrisch recht, BOPZ, WVGGZ, WZD, WFZ, Zorgmachtiging, Crisismaatregel, Opname in een instelling.

Lees meer