Huurrecht

Heeft u een huurachterstand en heeft u een dagvaarding/exploot van de deurwaarder ontvangen? Is aan u een ontruimingsvonnis betekend? Is de ontruiming van uw woning aangekondigd? Zijn er gebreken aan uw woning?

Neem dan direct contact op met mr. M.E. Aalders. Zij heeft veel ervaring in soortgelijke zaken en kan u nader voorlichten.

Specialisaties

Strafrecht

Dagvaarding ontvangen, verdacht van een strafbaar feit, oproep om te verschijnen op een politiebureau, zitting op de rechtbank.

Lees meer

Jeugdrecht

Uithuisplaatsingen, ondertoezichtstellingen, rechtsbijstand aan minderjarige en hun ouders, gezag, omgang.

Lees meer

Huurrecht

Huurachterstand, ontruiming, dagvaarding, gebreken aan uw woning, problemen met uw huurbaas.

Lees meer

Bestuursrecht

Problemen rondom uw uitkering, participatiewet, bijstandsuitkering ingetrokken, sluiting van woningen of bedrijven.

Lees meer

Zorgrecht

Psychiatrisch recht, BOPZ, WVGGZ, WZD, WFZ, Zorgmachtiging, Crisismaatregel, Opname in een instelling.

Lees meer